REKLAMACJE

Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny.

Sprzedający odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu.

Chęc dokonania reklamacji proszę wysyłac na adres mailowy: sklep@kirys.pl. Zwracany towar musi być zapakowany w sposób odpowiadający jego właściwościom. Po towar zostanie wysłany nasz kurier na adres wskazany przez kupującego.

W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to możliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu), Sprzedający zwróci wszelkie poniesione przez Klienta koszty transakcji, chyba że Klient wybierze inny, zaoferowany mu alternatywny produkt – wówczas koszty poprzedniej transakcji zostaną zaliczone na poczet ceny nowego produktu.

W ciągu 14 dni ustosunkujemy się do Państwa oświadczenia lub żądania.

WYMIANA

Wymiana zakupionego towaru jest możliwa wyłącznie poprzez skorzystanie z procedury odstąpienia od umowy i złożenia oraz opłacenia nowego, niezależnego zamówienia.
Aby dokonac wymiany zakupionego towaru należy wysłac informacje mailowo na adres sklep@kirys.pl o chęci wymiany towaru. Jeżeli wymiana jest możliwa w odpowiedzi otrzymamy formularz wymiany. Należy go wypełnic i dołączyc wraz z paragonem do wysyłanego towaru.ZWROTY

Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zakupionych w sklepie www.kirys.pl produktów, bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od ich dostarczenia według ogólnych zasad wynikających z przepisów Ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 nr 827).

Z opisanego wyżej uprawnienia nie mogą skorzystać osoby, które nabywają dany towar w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą prosząc dodatkowo o wystawienie faktury VAT.

O chęci zwrotu towaru należy poinformiac mailowo na adres: sklep@kirys.pl. W odpowiedzi otrzymamy formularz zwrotu. Zwracany towar musi być zapakowany w sposób odpowiadający jego właściwościom. Do wysyłki należy dołączyc formularz zwrotu wraz z paragonem.

W ciągu 14 dni ustosunkujemy do odstąpieniu od umowy, zwrócimy wszystkie dokonane przez niego płatności dotyczące towaru, od którego zakupu Klient odstąpił. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania.


Wszystkie prawa zastrzeżone